AtlasBehandeling

Diepte-behandeling met vibreerstift van schedel-nek-schoudergebied. Leidt tot mechanische (structurele) én neurologische (functionele) verbeteringen.

De “atlas” is de bovenste halswervel. Een atlasbehandeling is een dieptemassage met vibreerstift in de spierloge thv. de bovenste ruggewervels, met als bedoeling de schedel zo ontspannen mogelijk te laten balanceren op de atlas. Omdat deze balans erg cruciaal is in regelmechanismen van lichaam én geest, leidt deze behandeling tot structurele en functionele verbeteringen van heel het organisme en versterkt zij het zelfgenezend vermogen op zowel fysisch als psychisch vlak.

Uitgangspositie dysbalans

Bij nagenoeg iedereen staat het hoofd in min of meerdere mate asymmetrisch op de eerste halswervel. Veelal gaat dit terug op forse manipulaties bij de geboorte (zeker bij navelstreng om de hals, tang- of zuignapbevalling) of latere forse trauma’s (mechanisch of psychisch), die een reflectoire spierverdedigingsreactie hebben uitgelokt in de bovenste nekspieren. De tonus van deze spiergroep is op zijn beurt de referentie voor de ontwikkeling van de rechtopstaande houding. Afhankelijk van de ernst van de scheefstand en de verergeringen door constitutie en trauma (hersenschudding, whiplash, maar ook accumulerende psychische stress), leidt dit tot minder of meer uitgesproken klachten.

Dit is te begrijpen vanuit:

  • De extra spierspanning die dan continu nodig is om het hoofd rechtop te houden.
  • De verkleining van de opening tussen de schedel en het ruggenmergkanaal, die dan verantwoordelijk is voor een toegenomen druk op de hersenvliezen en de wervelslagaders, en een minder vlotte pulsatie van het ruggenmergvocht.

Atlas-correctie

De mechanisch ondersteunde methode die ik toepas, verbetert de verhouding tussen de atlas en de schedel zonder manipulatie. De behandeling bestaat uit een specifieke, diepe mechanische massage van de bovenste nekspieren. Dit prikkelt de sensoren van het autonome zenuwstelsel in de spieren om een nieuwe setting-point van spierspanning te registreren, waardoor het schedel-atlasgewricht blijvend kan ontspannen. De atlas kan hierdoor terug verschuiven en/of roteren naar zijn meest optimale positie. Deze behandeling bestaat doorgaans uit twee à drie sessies met een vier- tot zestal weken tussentijd. Meestal zijn de resultaten blijvend, af en toe is een herhalingsbehandeling op langere termijn (meerdere maanden) aangewezen.

Proces van zelfgenezing

Als de atlas zich in de optimale positie bevindt, kan het lichaam zowel puur mechanisch alsook psycho-emotioneel meer ontspannen en meer in evenwicht functioneren. De energiedoorstroming tussen de chakra’s verbetert beduidend. Het lichaam geeft duidelijker zijn grenzen aan en neemt meer vanzelfsprekend de juiste houding aan. De algehele veerkracht en het zelfsturend vermogen nemen daardoor toe.

De atlas draagt niet alleen het hoofd.

De atlas draagt niet alleen de schedel maar zorgt ook voor de ophanging, de balans en de tonus van de wervelkolom en van het gehele skelet. Een ontwrichte atlas is daardoor mee verantwoordelijk voor onbalans en compensaties in de lichaamshouding. Dit draagt dan weer bij aan symptomen zoals: hoofdpijn, migraine, aangezichtspijn, nekpijn, stijve nek, tenniselleboog, rugpijn, spit, hernia, scoliose, geblokkeerde wervelkolomzenuwen, pijn in het heupgewricht, kniepijn, meniscusproblemen, beenlengteverschil door bekkenscheefstand, holvoeten, hamertenen . . .

Regeneratie

Na de atlascorrectie reageert het lichaam in overeenstemming met de fysieke, psychische conditie van het individu. De mate waarin en de snelheid waarmee herstel plaatsvindt, zal daarom per individu verschillen. Gezondheidsklachten zullen bij de één relatief snel herstellen, waar het bij de ander meer tijd vraagt doordat er eerst meer herstelreacties plaatsvinden.
Na verloop van tijd wordt de algehele conditie beter en de immuniteit verstevigt. Ook de hormoonhuishouding en emoties komen meer in balans.
Veel mensen die de behandeling hebben ondergaan, melden dat ze veel meer vanzelfsprekend een rechte houding aannemen. Ze kunnen vaak ook beter omgaan met stress en beter richting geven aan het eigen leven. Men ervaart globaal gezien dus een gevoel van grotere alertheid, openheid en algehele balans.
Toch moet de Atlas-correctie niet gezien worden als een wondermiddel tegen allerlei kwalen. Het is eerder een basisvoorwaarde die helpt om het zelfgenezend vermogen te versterken en het lichaamspotentieel zo volledig mogelijk te benutten.
Opvallend is ook dat andere natuurlijke geneeswijzen zoals homeopathie en osteopathie, veel dieper kunnen inwerken na een atlascorrectie.

Reacties na behandeling

In de weken of zelfs maanden na de behandeling kunnen ook lastige reacties worden ervaren.
Deze reacties passen in het proces van zelfgenezing en zijn te vergelijken met tijdelijke verergeringen die ook optreden bij een homeopathische, osteopathische of andere behandeling die gericht is op het versterken van het zelfgenezend vermogen.
Mogelijke lastige reacties die kunnen optreden zijn: (grote) vermoeidheid, spierpijnen in de nek, rug en lendenen door aanpassing van spieren, pezen en gewrichtsbanden.
Ziektes die men eerder heeft doorgemaakt en die niet volledig zijn ‘uitgeziekt’, kunnen opnieuw kortstondig verschijnen om vervolgens weer te verdwijnen. Luister daarom goed naar uw lichaam. Merk de veranderingen op en ondersteun het proces van zelfgenezing door middel van massages, voldoende beweging, gezonde voeding, veel water te drinken.
Cranio-sacraaltherapie, bloesemtherapieën e.a. behandelingen kunnen ondersteunend werken bij het beheren van dit soort herstelreacties.

Behandeling

De behandeling bestaat uit 2 à 3 sessies met 4 à 6 weken interval. Voor het overgrote deel van de cliënten (>75%) is dit voldoende voor een duurzame correctie. In de eerste sessie vindt de atlas-correctie reeds grotendeels plaats. Tijdens de tweede sessie is er een controle, een aanvulling (verdieping) en evaluatie.

Preventie

Deze methode stelt het menselijk organisme in staat om zich te herstellen en te versterken. Maar bovenal is deze methode preventief en wordt daarom best zo vroeg mogelijk bij kinderen toegepast, zeker na een moeilijke geboorte (mechanische of psychische extra belastende omstandigheden). Het helpt hen om meer in balans op te groeien en te ontwikkelen.

Video atlas-correctie van Dr. Jan Devriendt: